Martin Landa - ORGANIZACE ÚČETNÍCH AGEND VE FIRMĚ

Obrázek1 Kniha je určena zejména podnikatelům, manažerům firem, účetním pracovníkům a účetním (ekonomickým) poradcům a charakterizuje moderní podnikový účetní systém, jeho hlavní prvky a vztahy mezi nimi, obsah účetních procesů a hlavní nástroje jejich řízení. Na příkladech vysvětluje problematiku konstrukce účtového rozvrhu, řízení oběhu účetních záznamů a procesu sestavení účetní závěrky, objasňuje obsah a metodiku tvorby účetní dokumentace a organizační vztahy mezi účetními a "neúčetními" útvary. Její součástí je i přehled možností prezentace účetních informací (reportingu) a výklad praktických postupů při sestavování různých typů ekonomických zpráv. Kniha je i vhodným studijním textem pro studenty vyšších odborných a vysokých škol ekonomického zaměření při výuce finančního a manažerského účetnictví.Vydavatel: Management Press, Praha, 2005. Landa, M. Organizace účetních agend ve firmě. Praha: Management Press, 164 str., ISBN 80-7261-123-2.

Obsah

  1. Podnikové účetnictví a jeho organizace
  2. Účetní systém podniku
  3. Obsah a řízení účetních agend
  4. Obsah a řízení účetních procesů
  5. Účetní dokumentace
  6. Reporting - procesy prezentace účetních informací
  7. Renovace účetního systému