Martin Landa - FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A LIKVIDITA

Obrázek1 Kniha je určena finančním manažerům, controllerům, manažerům na středním a vyšším článku řízení a podnikatelům, kteří chtějí porozumět nástrojům aktivního řízení platební schopnosti a finančních toků v podnikové praxi. V publikaci naleznete zásady a postupy analýzy a řízení likvidity a pracovního kapitálu, postupy operativního a strategického finančního plánování a nástroje formulace finanční strategie.Vydavatel: Computer Press, Brno, 2007. Landa, M. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 200 str., ISBN 978-80-251-1492-6.

Obsah

  1. Likvidita a finanční řízení
  2. Hodnocení likvidity pomocí rozvahy
  3. Hodnocení likvidity pomocí cash flow
  4. Faktory ovlivňující likviditu
  5. Strategie podniku a finanční plánování
  6. Strategické finanční plánování
  7. Taktické a operativní finanční plánování