Martin Landa - JAK ČÍST FINANČNÍ VÝKAZY

Obrázek1 Publikace je určena finančním manažerům, controllerům, manažerům na středním a vyšším článku řízení a podnikatelům, kteří chtějí porozumět aplikaci finančních informací v podnikové praxi. Vedle textové části tvoří velmi podstatnou část publikace její elektronická příloha, v níž zájemce nalezne například podrobný popis jednotlivých prvků finančních výkazů, aplikační nástroje, pro standardní finanční analýzu, atd.Vydavatel: Computer Press, Brno, 2008. Landa, M. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, 192 str., ISBN 978-80-251-1994-5. Příloha: CD.

Obsah

 1. Podnikové účetnictví
 2. Hlavní účetní pojmy
 3. Typy a obsah finančních výkazů
 4. Informační význam přílohy a výroční zprávy a proces účetní závěrky
 5. Úvod k finanční analýze výkazů
 6. Standardní metody finanční analýzy
 7. Komplexní charakteristiky finančního zdraví
 8. Ekonomická a tržní přidaná hodnota
 9. Analýza na bázi peněžních toků
 10. Finanční politiky a finanční řízení
 11. Krátkodobé řízení čistého pracovního kapitálu
 12. Kapitálové rozpočetnictví a investiční projekty