Martin Landa, Michal Polák - EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

Obrázek1 Kniha autorů Martina Landy a Michala Poláka "Ekonomické řízení podniku" navazuje na knihu "Jak číst finanční výkazy" a zaměřuje se na oblast tzv. manažerského účetnictví. Ukazuje manažerské účetnictví jako nástroj, který dokáže splnit prakticky jakékoliv informační požadavky manažera či podnikatele. V knize naleznete popis standardních nástrojů i popis některých moderních, aktuálně užívaných metod. To vše doložené řadou příkladů a podepřené doprovodným datovým CD, které stejně jako u knihy Jak číst finanční výkazy umožňuje čtenáři probíraná témata hned zkoušet a testovat.

Vydavatel: Computer Press, Brno, 2008. Landa, M., Polák, M. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 198 str., ISBN 978-80-251-1996-9. Příloha: CD.

Obsah

 1. Manažerské účetnictví a manažerské informace
 2. Systémy manažerského účetnictví
 3. Techniky vnitropodnikového účetnictví
 4. Kalkulační systém a výkonové účetnictví
 5. Rozpočtový systém a odpovědnostní účetnictví
 6. Metody analýzy odchylek a reporting
 7. Metoda standardních nákladů
 8. Rozhodovací situace a operativní řízení nákladů a zisku
 9. Cenová rozhodování a řízení nákladů
 10. Activity Based Costing (procesní řízení nákladů)
 11. Analýza ekonomické výkonnosti podniku
 12. Finanční strategie a finanční politiky
 13. Metody analýzy a řízení investičních projektů
 14. Strategický finanční plán.