Martin Landa - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

Obrázek1 Kniha Základy účetnictví podává základní pohled na současné finanční účetnictví podnikatelských subjektů a jejím cílem je pochopení účetnictví jako základní metody zpracování a prezentace ekonomických informací na úrovni konkrétního podnikatelského subjektu. V první části jsou předmětem výkladu základní účetní pojmy, struktura podnikového účetnictví, systém regulace a harmonizace účetnictví a základní účetní výkazy. Navazující část je zaměřena na objasnění hlavních účetních nástrojů, používaných k účetnímu zápisu obchodních operací a výklad obsahu základních operací s majetkem, závazky a vlastním kapitálem. Poslední část knihy se věnuje účetním pravidlům a možnostem prezentace účetních informací.
Svou koncepcí, vzájemnou provázaností témat, přehledností a použitím praktických příkladů je kniha určena především jako výukový text pro studenty ekonomicky orientovaných vysokých škol, ale může být i dobrým průvodcem a pomocníkem širší odborné veřejnosti, zejména manažerům podnikatelských subjektů, kterým nabízí možnost pochopení způsobu fungování účetního systému.
Vydavatel: KEY Publishing, Ostrava, 2008. Landa, M. Základy účetnictví. Ostrava: KEY Publishing, 254 str., ISBN 978-80-87071-86-1.

Obsah

  1. Podnikové účetnictví
  2. Základy finančního účetnictví
  3. Účetní zápis obchodních případů
  4. Podstata hlavních typů účetních operací - metodický úvod
  5. Vybrané operace s majetkem
  6. Vybrané operace se závazky
  7. Vybrané operace s vlastním kapitálem
  8. Účetní pravidla
  9. Finanční reporting a účetnictví
  10. Samostatné přílohy