Martin Landa - EKONOMIKA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Obrázek1 Hlavním tématem publikace „Ekonomika insolvenčního řízení“ jsou ekonomické aspekty insolvenčního řízení, a to jak v oblasti věcné, tak i informační. Publikace vychází z faktu, že v nové koncepci insolvenčního řízení jsou na subjekty tohoto řízení (zejména insolvenční soudce a insolvenční správce) kladeny vysoké nároky nejen v jejich primární (zpravidla právní) profesi – očekává se od nich i orientace v základních pojmech podnikových financí a ekonomiky a zejména schopnost aplikovat ekonomické znalosti v jednotlivých variantách a fázích invesolvenčního řízení. Cílem publikace je proto poskytnout ucelený pohled na ekonomické souvislosti insolvenčního řízení a související metody finančního řízení a výkaznictví.
Svou koncepcí je publikace určena především pro insolvenční soudce a insolvenční správce. Podstatné právně-ekonomické informace zde však naleznou i stávající nebo potenciální věřitelé nebo dlužníci, kterým publikace nabízí základní pohled na podstatu insolvenčního řízení, možnosti řešení úpadku a ekonomické aspekty insolvenčního řízení
Vydavatel: KEY Publishing, Ostrava, 2009. Landa, M. Ekonomika insolvenčního řízení. Ostrava: KEY Publishing, 426 str. ISBN 978-80-7418-031-6.

Obsah

 1. Úvodem k insovenčnímu řízení
 2. Úpadek, jeho příčiny a identifikace
 3. Insolvenční návrh a jeho ekonomické souvislosti
 4. Úvodem k insovenčnímu řízení
 5. Věřitelé a jejich pohledávky
 6. Majetková podstata a její zjištění
 7. Insolvenční rejstřík
 8. Účetnictví / zvláštní evidence dlužníka
 9. Principy vedení účetnictví dlužníka
 10. Principy jednoduchého účetnictví / zvláštní evidence dlužníka
 11. Účetní a doňové souvislosti zjištění úpadku
 12. Konkurs a jeho úvodní fáze
 13. Správa a zpeněžení majetkové podstaty
 14. Konečná zpráva, rozvrh a zrušení konkursu
 15. Reorganizace - úvodní poznámky
 16. Reorganizační plán a zpráva
 17. Oddlužení