Ekonomický koučink a manažerské vzdělávání

Chcete pochopit principy účetnictví nebo ekonomického fungování podniku?

Na základě dlouholetých zkušeností při výuce účetnictví, financí a podnikové ekonomiky Vám připravíme a realizujeme individuální koučink nebo skupinové vzdělávací akce určené pro vrcholový management, resp. manažery na středním článku řízení.

Individuální koučink

Produkt je určen pro manažery na vrcholovém stupni řízení (manažeři, jednatelé a předsedové představenstev), kteří chtějí pochopit principy finančního výkaznictví a ekonomických zákonitostí fungování podniku. Služby individuálního koučinku zahrnují zejména témata:

  • strategické plánování podnikové výkonnosti,
  • principy měření ekonomické výkonnosti podniku s vazbou na operativní a strategické řízení podniku,
  • pochopení ekonomicko-účetních zákonitostí fungování podniku na bázi vazeb mezi finančními výkazy,
  • koncepce výkonové, odpovědnostní a procesní orientace manažerského účetnictví a jejich využití při vnitřním ekonomickém řízení podniku,
  • aplikace zákonných požadavků finančního výkaznictví v běžné podnikové praxi.

Skupinové vzdělávací akce

Jsou určeny pro manažery na středním článku řízení a jednotlivá témata lze obsahově upravit podle individuálních požadavků:

  • ekonomické/finanční aspekty vazeb dílčích podnikových funkcí (vztahy mezi produkční, odbytovou a zásobovací funkcí na straně jedné a finanční funkcí na straně druhé),
  • principy finančního řízení podniku - učeno pro nefinančně orientované manažery,
  • základní přístupy k řízení nákladů v operativním a strategickém pojetí,
  • finanční řízení projektů.

Přehled realizovaných vzdělávacích akcí viz odkaz: Vzdělávací projekty.