Analýzy finanční výkonnosti

Znáte finanční výkonnost svého podniku/produktů/projektů?

Efektivní řízení podniku vyžaduje znát skutečnou, resp. perspektivní finanční situaci podniku ve třech základních oblastech: finanční vývoj podniku jako celku, finanční výkonnost podnikových produktů a ekonomická efektivnost podnikových projektů. Na tyto oblasti je zaměřena následující nabídka kanceláře.

Rozsah poskytovaných služeb:

Služby v oblasti analýz finanční výkonnosti zajišťují efektivní získání informací pro finanční řízení podniku, zejména:

  • finanční analýzu finančních výkazů,
  • analýzu výkonnosti podnikových produktů (výrobků, služeb a zboží),
  • analýzu efektivnosti podnikových projektů (zejména investičního typu).

Pro řešení těchto úloh máme připravenu řadu metodických a technických řešení, s jejichž pomocí je možné rychle a efektivně sestavit individuální nebo variantní řešení.

Finanční analýza firemních výkazů

Klíčovým nástrojem pro identifikaci aktuální a minulé finanční situaci v rámci finančního řízení je aplikace vybraných standardních a moderních metod finanční analýzy. Nabídka služeb kanceláře v této oblasti zahrnuje zejména:

  • jednorázové nebo systematické hodnocení finanční pozice firmy s použitím dílčích finančních ukazatelů (ziskovost, rentabilita, likvidita a finanční stabilita) nebo moderních ukazatelů, zaměřených na analýzu finanční krize nebo tvorbu ekonomické hodnoty,
  • zavedení vnitřního systému interního finančního výkaznictví (Ekonomický controlling)

Analýza finanční výkonnosti podnikových produktů

Proč je nutné identifikovat finanční výkonnost podnikových produktů? Ziskové produkty jsou klíčovým zdrojem podnikového zisku a naopak ztrátové produkty jsou (zpravidla) příčinou ztrát z hospodaření. V podnikové praxi ale není snadné správně identifikovat ziskové a ztrátové produkty. Podle aktuální situace se pro zjištění finanční výkonnosti produktů používají tyto hlavní metody:

  • analýza portofolia podnikových produktů,
  • kalkulace úplných nákladů s použitím různých typů kalkulačních metod a kalkulačních vzorců,
  • kalkulace cílových nákladů,
  • kalkulace životního cyklu produktů.

Ekonomická efektivnost podnikových projektů

Podnikové projekty představují mnohdy klíčový parametr budoucí ekonomické výkonnosti podniku a při jejich přípravě je nutné - kromě vývojových, technických, marketingových a provozních charakteristik - analyzovat jejich ekonomickou efektivnost. Součástí služeb kanceláře je v této oblasti nabídka zpracování analýzy ekonomické efektivnosti projektu s použitím standardních kritérií efektivnosti (doba návratnosti, rentabilita projektu, čistá současná hodnota) nebo atypických metody v případě tzv. neziskových projektů.